Våra vanligaste ögonsjukdomar

När vi blir äldre påverkar åldrandet vår syn. Vi ser sämre, får torrare ögon och drabbas av åldersrelaterade ögonsjukdomar. Men idag kan de både behandlas och förekommas, bara vi upptäcker dem i tid. Vissa saker hör åldern till och är inte alltid helt lätta att påverka. Som att vi får rynkor, fula fläckar på huden och att vår syn försämras.

Redan i fyrtioårsåldern börjar våra ögon visa de första symptomen på åldersförändringar. Det börjar med den så kallade ålderssyntheten. Det löser de flesta av oss med hjälp av läsglasögon eller linser som kompenserar för det sämre närseendet. Det går också idag att operera sig mot ålderssynthet. Med stigande ålder löper sedan många av oss en ökad risk att drabbas av andra besvär. Besvär som kan tyda på att man drabbats av någon av de ögonsjukdomar som är vanligt förekommande när man kommer upp i ålder. Som grå starr, glaukom och åldersförändringar i gula fläcken.

Här har din optiker en nyckelroll när det gäller att upptäcka försämringar i ögat i ett tidigt skede. För ju tidigare ögonsjukdomar upptäcks, desto större chans att slippa onödiga besvär eller ännu värre skador som inte går att åtgärda för att sjukdomen gått för långt. Det är också därför vi inom KlarSynt lägger stor vikt vid våra synundersökningar, där vi även undersöker ögats hälsa, inte bara synen. Skulle optikern upptäcka några förändringar som behöver läkarvård ser han eller hon till att remittera till ögonläkare.

Bindhinneinflammation (Konjunktivit)

Bindhinneinflammation kallas ofta ögoninflammation och är ganska vanligt, relativt ofarlig, men ofta mycket irriterande. Inflammationen kan orsakas av virus, en bakterie eller allergi och smittar lätt vid kontakt. Har du någon i din omgivning med ögoninflammation, bör du vara extra vaksam. Använd till exempel inte samma handduk.

Symtom:

Röda ögon, svullnad och klåda. Ögat blir klibbigt av var och det kan upplevas grusigt i ögat, vilket gör att man upplever att synen blivit sämre.

Behandling:

Är den bakteriell behandlas den med antibiotika i form av salva eller ögondroppar, allergisk med allergimedicin och är den orsakad av ett virus så behövs oftast ingen behandling.

Kronisk och akut glaukom

Glaukom kallades tidigare för grön starr och är en ögonsjukdom som angriper synnerven och försämrar vår syn. Glaukom finns i två varianter, en kronisk och en akut. Den kroniska är den vanligaste formen som har ett långsamt sjukdomsförlopp, oftast under flera år. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto större möjlighet finns det att bromsa sjukdomsutvecklingen och bevara synförmågan. För har man väl tappat en del av sin synförmåga, går den inte att återskapa. Oftast drabbas båda ögonen, dock ej samtidigt. Det har visat sig finnas en ärftlig faktor vid glaukom. Därför är det viktigt att du, om du har någon nära släkting som drabbats av glaukom, undersöker dina ögon hos en optiker eller ögonläkare. Du bör göra det när du närmar dig den ålder din släkting hade när han/hon fick glaukom.

Symptom:

Kronisk glaukom är svår att upptäcka själv eftersom man inte får någon värk eller känner något obehag i ögonen. Genom att mäta ögontrycket och titta på ögonbotten kan din optiker upptäcka förändringar i ett tidigt skede och remittera till ögonläkare så att du kan inleda behandling i tid.

Akut glaukom är mycket ovanligt med symptom som kraftig värk i ögat, huvudvärk, illamående och du kan uppleva regnbågsfärgade ringar runt ljuspunkter. Skulle sådana besvär uppkomma är det viktigt att söka dig akut till ögonläkare.

Behandling:

Glaukom behandlas med olika sorters trycksänkande ögondroppar. Skulle det inte hjälpa är ett eventuellt nästa steg laserbehandling eller trycksänkande operation.

Makuladegeneration (AMD)

Makuladegeneration innebär åldersförändringar i gula fläcken och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos personer över 60 år. AMD hänger samman med oxidativa reaktioner i kroppen, som leder till att det skapas en ansamling av slaggprodukter i näthinnans celler. AMD är delvis genetiskt betingad och rökning är en stor riskfaktor för att utveckla sjukdomen.

Det finns två typer av AMD, en torr form och en våt form. Av dem som drabbas av AMD får 85 procent den torra formen som försämrar synen mycket långsamt. Den våta formen, som uppträder plötsligt och kan ge allvarlig synnedsättning, drabbar cirka 10 – 15 procent. Denna form orsakas av att det bildas nya blodkärl under gula fläcken, något som orsakar svullnad och kan leda till att synceller dör.

Symptom:

Vanliga symptom på AMD är att små svarta fläckar uppstår i mitten av synfältet, man får svårt att känna igen ansikten på avstånd eller tycker att allt ser grått och suddigt ut. Om bara ena ögat drabbas kan man också uppleva problem med att bedöma avstånd. Utöver de symptom som finns för den torra varianten kan den som drabbas av den våta uppleva att raka linjer blir krokiga. Även ansikten och övriga objekt kan förvrängas.

Behandling:

Den torra varianten går inte idag att behandla. Den våta behandlas bland annat genom läkemedel som sprutas in i ögat. Idag finns det kosttillskott speciellt framtagna för att förebygga åldersförändringar på näthinnan. Ta hjälp av din optiker så att du får rätt kosttillskott.

Inflammation i hornhinnan (Keratit)

Inflammation i hornhinnan kan orsakas av bland annat bakterier eller virus. Om du bär linser är risken att drabbas större, framförallt av så kallade högvirulenta bakterier. Ett virus som är relativt vanligt är herpes simplex. Inflammationen gör att hornhinnan svullnar och grumlas, vilket påverkar genomskinligheten. Risken för ärr på hornhinnan och synnedsättning ökar. Det är därför viktigt att undersöka och snabbt sätta in rätt behandling.

Symptom:

Inflammation i hornhinnan kännetecknas av värk och en känsla av att ögat skaver. Tårflödet ökar och man blir mer ljuskänslig.

Behandling:

Hornhinneinflammation behandlas med ögondroppar eller salva lokalt.

Grå starr (Katarakt)

Grå starr är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. Ögats lins grumlas, vilket ger en gradvis synförsämring och kan komma snabbt eller successivt under flera år. Sjukdomen uppträder normalt i 50– 70 årsåldern. Har du väl fått grå starr på ena ögat är risken stor att även det andra drabbas. Fast oftast uppstår inte symptom på bägge ögonen samtidigt. Det finns flera typer av grå starr och den vanligaste formen har ett långsamt förlopp. Hos vissa personer kan dock synen bli mycket dålig på 1– 2 månader. Vid en ögonundersökning är det lätt att upptäcka tecken på grå starr. Att linsen blir grumlig beror på en förändring av ämnesomsättningen i linsen. När yngre personer får grå starr beror det ofta på ärftliga faktorer, eller någon annan sjukdom som till exempel diabetes.

Symptom:

Synen försämras gradvis. Det blir svårare att se färger och konturer. Ofta känns det svårt att ställa in skärpan, man kan lätt bli bländad och uppleva att man ser dubbelt med ett öga. Har ögonen drabbats olika kan det också upplevas svårt att bedöma avstånd.

Behandling:

Grå starr behandlas, vid behov, genom en operation där ögats lins ersätts av en konstgjord lins. I ett tidigt skede av sjukdomen kan det räcka med glasögon eller linser. Numera har det även blivit möjligt, men inte så vanligt, att operera in multifokala linser som korrigerar synen på olika avstånd.

Solens farliga UV -strålar påverkar utvecklingen av grå starr. Så genom att skydda dina ögon, helst från tidig ålder, med solglasögon kan du skjuta upp utvecklingen av grå starr.

Näthinneavlossning (Amotio)

Näthinneavlossning beror oftast på en inbyggd svaghet i näthinnans hållfasthet. Som regel sker näthinneavlossningen från utkanten av ögat, utanför ögats centrala delar, det vill säga synnerven och gula fläcken. Händelseförloppet skulle kunna liknas vid en tapet som lossnar från väggen. För att skador inte ska bli allvarliga och leda till synnedsättning är det viktigt att ögonen undersöks. I en del enklare fall är det enbart hål i näthinnan, som kan åtgärdas snabbt genom laserbehandling.

Symptom:

Dragningar i näthinnan leder till att det upplevs som det ”blixtrar” i utkanten av ögat. Det kan också vara så att man ser skuggor i vissa delar av synfältet. Symptomen känns som den kommer plötsligt och det är då viktigt att inte vänta med att få ögat undersökt.

Behandling:

Näthinneavlossning åtgärdas genom operation på sjukhus. Vid snabb behandling påverkas i regel inte synen, men om man låter det gå för länge så kan centrala delar av ögat skadas allvarligt med symptom som upplevs som en rullgardin för ögat.

Glaskroppsavlossning

Irriteras du av svarta, suddiga fläckar, ”flugor”, eller prickar som rör sig framför ögat och stör din syn? Är du i medelåldern eller äldre så kan det vara glaskroppsavlossning du har råkat ut för. Det är nämligen en relativt vanlig företeelse i det åldrande ögat.

Ögats glaskropp tillsammans med lins och hornhinna bidrar till att transportera, bryta och fokusera inkommande ljus så att vi ser saker klart och tydligt. Glaskroppen sitter bakom vår lins och fyller ut utrymmet i ögongloben bakom linsen. Den består av vatten, till mer än 99 procent, och äggvita och har en trögflytande geléaktig konsistens. Glaskroppen omges av ett tunt membran som fäster i den bakomliggande näthinnan på några olika ställen. När vi blir äldre, redan med början i 20 års ålder, sker små sammanklumpningar av äggvitan. De kan upplevas som små, små fläckar och de märks mot en ljus bakgrund. Men det är först när vi kommer upp i medelåldern och förbi som symptomen med glaskroppsavlossning är som vanligast.

Eftersom glaskroppsavlossning är en del av det naturliga åldrandet så går det inte heller att förebygga, vilket egentligen inte behövs eftersom tillståndet i sig inte är skadligt.

Symptom:

För många är det helt symptomfritt när glaskroppen lossnar, men inte för alla. De svarta ”flugorna” kan dessutom vara rätt irriterande och även sitta i ett tag. Har du dessa besvär är det klokt att gå till din optiker för en undersökning så att han kan kontrollera att det verkligen bara rör sig om glaskroppsavlossning och inget annat.

Behandling:

Tyvärr går inte besvären att behandla, men de minskar med tiden av sig själv. Normalt är glaskroppsavlossning helt ofarligt, men i enstaka fall kan din näthinna lossna när glaskroppen drar ihop sig och det är ett betydligt allvarligare scenario som kräver läkarvård.

Hitta butik
Sveriges största butiksägda optikerkedja
Jag vill
i närheten av
välj din stad