Det finns 3 optiker i närheten av Malmö

KlarSynt Ahlmansgatan

Ahlmansgatan 2

Malmö

Tel: 040-192410

ahlmansgatan@klarsynt.se

KlarSynt Regementsgatan

Regementsgatan 9

Malmö

Tel: 040-260310

info@klarsyntmalmo.se

Optiker i inköpssamverkan:

Malmborgs Optik AB

S. Förstadsgatan 65

Malmö

Tel:040-6110232

info@malmborgoptik.se